Hosted by uCoz
Dr.Maharet Rzayevin yazilari

Ana səhifəyə dn

 

Dr.Məharət Rzayev

 

CNS ƏLAQƏ YOLUYLA YOLUXAN XƏSTƏLKLƏR (CYYX) (CNSYYƏT SSTEM XƏSTƏLKLƏR)

 

    CYYX cinsi əlaqə ilə yoluxan infeksiyon (bakteriya, virus, parazitlərin səbəb olduu) xəstəliklərdir. CYYX dnyann ox blgəsində byk əhəmiyyəti olan bir problemdir. Her il dnyada 250 milyondan ox insann cinsi əlaqə ilə yoluxan bir xəstəliyə yaxaland təxmin edilməkdədir.

     Bu xəstəliklərin bəziləri n əsas yoluxma yolu cinsi əlaqə ikən (genital ziyil, herpes simpleks, vaginit), digər xəstəliklər cinsi əlaqə ilə yoluxmaya əlavə olaraq qan yoluyla (AIDS vq Hepatit B'nin virs dayan qann krlməsiylə yoluxmas kimi, anadan uana hələ doulmam siflis yoluxmas kimi) və cinsi əlaqədən baqa yaxn təmasla da yoluxa bilməkdədir (anadan uana doum əsnasnda, ya da doumdan sonra sd vermə və qulluq əsnasnda yoluxan genital ziyil, herpes simpleks və Hepatit B kimi, ailə iində gnlk həyat ərtlərinin davam etdirilməsi nəticəsində yoluxan Hepatit B kimi).

     Bu grup xəstəliklərin yoluxmas n heteroseksual əlaqə (qadn-kii cinsi əlaqə) ərt olmad kimi, yoluxma n gerək cinsi əlaqə olmadan infeksiyan dayan birinin genital blgəsi ile yaxn təmas belə xəstəliyi almaq n yetərli ola bilər (genital ziyil kimi). CYYX btn digər yoluxucu xəstəliklər kimi bildirilmesi məcburi olan xəstəliklər grupunda yer alrlar.

 

Grlmə Sxl


AIDS (QS, SPD) və digər viruslara bal CYYX istisna olmaqla, malicəsi mmkn olan CYYX-dən sadəcə drd (siflis, qonoreya, xlamidiya və trichomonas infeksiyas) bir ildə, dnyada 333 milyon insanda xəstəlik meydana gətirir. Bu xəstələrin 12 milyonu siflis, 62 milyonu qonoreya, 89 milyonu xlamidiya infeksiyas və 170 milyonu trichomonas infeksiyasna yaxalanr (ST, 1996).

Simptomlar nədir?

Kiilərdə ;

     Tez-tez sidiyə xma və iəmədə yanma, ar

     Penisdən iəmədən sonra və ya daimi axnt

     Penis səthinde arl xoralar və qasqda əllə hiss edilən sərtliklər

Qadnlarda;

     emede ar və yanma, sk sidiye xma

     Vaginadan tnd rəngli və pis qoxulu axnt

     Her iki cinste ;

     Cinsi əlaqə zaman ya da cinsi organlarda daimi ar

     Tez-tez l doumlar

     Cinsiyyət sistemi organlarnda ziyillər

     Cinsiyyət organlarnda uua oxayan səpkilər, iddətli ar

     Anus veya perine (ayaqlarn arasnda qalan və cinsiyyət organlarn rtən əzələ toxumas) blgəsində abses

 

Yoluxma yollar:

- Qorunmadan cinsi əlaqədə olmaq (kondom istifadə etmədən)

- ox sayda insanla cinsi əlaqədə olmaq

- Baqa partnyorlar da olanb insanlarla cinsi əlaqədə olmaq

- Xəstəlik əlamətlərinin bilinməməsi və əhəmiyyat verilməməsi

 

Cinsi əlaqədən baqa yoluxma yollar:

 

v    Qan və qan məhsullarnn nəqli ( xsusilə AIDS və hepatit viruslar) : Organ və toxuma transplantasiyas, lg, di fras və iynelerin paylalmasyla yoluxa biler.

v    Mikrobdan təmizlənməmi yəni sterilizə edilməmi iynə, qay, lezva, hətta manikr-pedikr n istifadə edilən kəsici alətlər hər zaman risk dayr.

v    Anadan uaa hamiləlikdə, doum srasnda, əmzirmə dvrnde yoluxma

v    Xəstəxanalarda, həkim və di həkimi kabinetlərində cərrahi və muayinə materiallarnn lazmnca təmizlənməməsi, sterilizə edilməməsi xəstəliklərin yoluxmasnda rol oynaya bilər. Mikroblu tək bir alət, onlarla insana xəstəlik yoluxdura bilər. 

v    Bərbərlərdə ortaq istifadə edilən lglər və digər materiallar, xəstəlik yoluxdurmada əsas yollardan biridir. 

v    Uyudurucu maddə istifadə edənlər arasnda, eyni iynənin birdən cox insan tərəfindən istifadə edilməsi yayn bir alqanlqdr. Ortaq istifadə edilən bu uyudurucu iynələri, xəstəliklərin yoluxmasnda əhəmiyyətli vasitələrdir.

v    mumi tualetler, hamamlar və benzer yerlərdəki mikroblarla kirlənmi qap dəstəkləri, krant aacaqlar, unitaz kənarlar da bu xəstəliklərin yoluxmasnda az da olsa rol oynaya bilir. 

CYYX-de Risk Gruplar

        Fahieler və bunlarn mtəriləri, CYYX-in birinci dərəcədə təhdidi altndadrlar.
Ailələrindən və partnyorlarndan uzun mddət ayr qalan əsgərlər, gəmiilər, iilər, kknlər, uzun yol srcləri və sərbəst cinsi həyat olan turistlərdə bu xəstəliklər daha ox grlməktədir. 

        Homoseksuallarda həm qorunma məqsədli tədbirlərin azl, həm də həyat tərzləri bu xəstəliklərə yaxalanma risklərini artrmaqdadr.

        Narkomanlarda qorunmasz cinsi əlaqə və iynələrin ortaq istifadəsi yayn olduundan, CYYX də daha ox grlməkdədir.


Ən ox Rastlanlan Xəstəliklər

v    HIV infeksiyas (QS qazanlm mmun atmazl Sindromu)

v    Hepatit B

v    Gonoreya

v    Siflis

v    Xlamidyoz

v    Kandidiaz

v    Trixomoniaz

v    Yumaq ankr

v    Granuloma inguinale

v    Genital herpes

v    Lenfogranuloma venereum

HIV

     AIDS, (Acquired Immune Deficieny Syndrome) orqanizmin immun sistemini kdrən HIV (Human mmunodeficency Virs) virusunun yol ad bir xəstəlikdir. Dnyada hər gn təxminən 16 min insann yaxaland dnlən AIDS, immun sistemi kdrməsi səbəbiylə rqanizmi hər cr mikroba qar mqavimətsiz qoyur.

     HIV virusu, uzun illər səssiz qalsa belə digər xəstəliklərin ortaya xmasn srətləndirib organizmi xəbərsiz bir əkildə yox edir. Zərərsiz xəstəliklər belə immun sistem pozulmu insanlarda ar və lmcl durumlara səbəb ola bilir.

AIDS-in Simptomlar

     Gnlər və ya aylar srən qzdrma,

     Gecə tərləməsi,

     tah azalmas,

     Uzun mddət davam edən yorunluq hissi, 10%-dən ox arqlama,

     Oynaqlarda və əzələlərdə ar, səbəbi bilinməyən, uzun mddət davam edən boaz ars,

     Səbəbi bilinməyən limfatik dynlərdə imə (limfadenopatiya),

     Uzun mddət davam edən ishal (qarn ars)

     Təkrarlayan infeksiyalar

 

GENTAL KONDLOMALAR (GENTAL ZYLLER):

Human papilloma virus (HPV) adl virusun genital blgəyə yerləməsi nəticəsində ortaya xan fərqli miqdar və byklkde ktlələrdir. Təkrarlayc infeksiyalara və yeni ktlələrin ortaya xmasna səbəb olur. Qadnda kiilərə grə daha ox simptomlar grlr. HPV fvqəladə bulac bir virusdur və həqiqi cinsi əlaqə olmadan sadəcə cinsiyyət blgələrinin təmas, hətta mumi tualetlərdən belə yoluxa bilir.

     Kondilomalara bal olaraq ortaya xan estetik problemlərdən baqa HPV'nin ən nəmli xsusiyyəti virusun bəzi alt tiplərinin kanserogen (xərcəngə səbəb olan) xsusiyyətlər damasdr. Bu viruslar dayan kiilərdə penis xərəngi ortaya xma riski, qadnlarda da serviks (uaqlq girii) xərəngi ortaya xma riski artmdr. Buna grə bu infeksiyan dayan kiilərin rologun məsləhətlərinə grə hərəkət etməsi, qadnlarn isq illik pap-smear (uterus girii pataloji muayinəsi) mayinəsi, əlavə olaraq da serviksin mikroskop altnda mayinəsinə imkan verən kolposkopik mayinələrdən də kəməsi lazmdr.

 

GONOREYA

 

N. Gonorrhea adl mikrobun səbəb olduu infeksiyadr. Kiilərdə sidik yollarnda, anus iinde və ya az iində iltihabi simptomlar ola bilir. Penisdə axnt, iəmədə ar, irəliləmi durumda testislərdə ilik və qsrla səbəb ola bilər. Kiilərdə xəstəlik bəzən hebir əlamət olmadan seyr edilir.

Qadnlarda vaginal axnt, qasqlarda ar, iəmədə yanma, dzənsiz qanama kimi əlamətlər ola bilir. nfeksiya irəlilədiyi zaman st genital organlara təsir edə bilər. Malicə edilmədiyi zaman mikrobun qana qarmas ilə oynaqlara, rəyə və beyinə təsir edə bilər. Hamiləlik zaman ana qarnndak dlə təsir edərək xəstəliklərə səbəb ola bilər. Doum srasnda uaqlarn gznə yoluxaraq korlua səbəb ola bilər. Bu tip infeksiyan əngəlləmək n doduu anda uaqlarn gznə antibiotik damladlr. Byklərin malicəsi eidli antibiotiklerin istifadəsiylə aparlr.

Malicə bitmədən əvvəl əlamətlər vəya simptomlar itsə də, qonoreya malicəsi n verilən resept tamamilə tətbiq olunmaldr. nsanlar malicə olsalar da, xəstə insanla cinsi əlaqəyə girsələr təkrar xəstələnə bilərlər.

 

SARILIQ   (Hepatit B)

Hepatit (Sarlq), hər hans bir səbəblə qaraciyərin iltihablanmasdr.

Əlamətlər və Diaqnoz

Halszlq, itahszlq, qusma, rəkbulanma və ox zaman da qzdrmadr. Dəri rənginin saralmas və sidik rənginin tndləməsi hər zaman grlməyə bilər. Sigaret əkənlərdə, sigaretdən dad almamak tipik bir əlamətdir.

nsanlar salam grnsələr də Hepatit B virusu daycs ola bilərlər.

Kəskin viral hepatit ox zaman 4 - 8 həftədə malicəsiz yaxlar. Hepatit B xəstələrinin 1%-i xəstəliyin balancnda itirilir. 9%-i mr boyu virusu dayr (dayc) və digər insanlara xəstəliyi yoluxdurur. Dayclarn təxminən yars sonrak yalarda qaraciyer xərənginə və ya sirrozuna yaxalana bilərlər.

Dəqiq və təsirli bir malicə yoxdur.

Ən təsirli qorunma yolu aktif immunizasiyadr (peyvəndləmə).

 

GENTAL HERPES

Genital herpes (genital uuk), kii və qadn cinsiyyət organlarnda ortaya xan və uuk deyilen yaralarla xarekterize edilən, təkrarlayc bir xəstəliktr. Xəstəliyin trədicisi bir virusdur. Bu virus dodaq evrəsində uua səbəb olan virusun fərqli bir formasdr.

Grnts dodaqdak uuk kimidir. Daha sonra yara z-znə yaxlar. Hamiləlikdə uaa yoluxa bilən virus erkə douma və uaqda anormallqlara səbəb ola bilər.

XLAMDYA

Xlamidya 25 yan altndak qadn və kiilərdə ən sx grlən cinsiyyət sistemi xəstəliklərindən biridir. Ayrca 5.000-6.000 insann daha xlamidiya olduu, ancaq xəstələrin bundan xəbəri olmad təxmin edilir.

Xlamidiyanin əlamətləri;

1.Yoluxma tarixindən 3-20 gn sonra axnt və iəmə zaman ar kimi rahatszlqlar ba verir.
2. Bakteriyalar oxalaraq artr ancaq əhəmiyyətli bir rahatszla səbəb olmur. Xlamidiyal insanlarn elli faizi bu xəstəlikdən həkimə getməyə ehtiyac duyacaq qədər rahatsz olmurlar. Ancaq hər hans bir rahatszlq olmasa belə bakteriyan baqalarna yoluxdura bilirlər.
Xlamidiya hans xəstəliklərə yol aa bilər?

Xlamidiya malicə edilməsə fallop borusu iltihabna yol aar. Fallop borularndaki iltihap bəzi durumlarda qsrla səbəb ola bilər. Bəzən də fallop borusu ox ziyan grdy n uaqlqdankənar hamiləlik təhlkəsi artr. Doum zaman uaa yoluxan bakteriya uaqda gz iltihab ya da pnevmoniyaya yol aa bilər.

Bu xəstəlik kiilərdə epididimis iltihabna səbəb ola bilər.

SFLS

Sifilis trədicisi olan bakteriya (Treponema Pallidum) vcuda ilk girdiyi zaman zn ankr ad verilən dzgn kənarl arsz bir genital xora əklində gstərir. Bu dvr xəstəliyin malicəsi n ən uygun dvrdr. Malicə edilməzsə bu xora 6-8 həftədə z-znə itir, ancaq xəstəlik irəliləməyə davam edir və məyyən bir mddət sonra zn eidli dəri səpkiləri, i organ pozukluklaryla gstərə bilir. Bu dvrdə də malicə edilməzsə bu əlamətlər 4-12 həftə kimi bir zamanda itir və xəstəlik "yaxlam" dncəsi verir. Ancaq əlamətsiz keən təxminən on ilin ardndan xəstəlik zn ciddi rək-damar xəstəliklər, nevrolojik zədələnmələr və digər i organ pozuqluqlar ilə gstərir.

      Xəstəliyin her dvrndə malicəsi mmkn olmaqla bərabər, nə qədər erkən malicə edilərsə organlarda qalc pozuqluq buraxma riski o qədər azalr.

Sifilis unitazlardan, qap dəstəklərindən, zmə hovuzlarndan, saunalardan, hamam vannalarndan, paltarlardan və yemək vasitələrindən yoluxmaz.

Malicə edilməmi ya da hamiləliyin 34. həftəsndən sonra malicə edilmi bir hamilənin doaca uaq 30-70 % ehtimalla sifilisli olacaqdr.

 

YUMAQ ANKR

ankroid Haemophilus ducreyi adl bakteriyann səbəb olduu və arl, inat genital xoralara yol aan cinsiyyət sistemi xəstəliyidir. ankroid xəstələrinin say son zamanlarda artmdr.

nkubasiya dvr 3-7 gndr. Genital organlar və anus ətrafnda kiik, arl torbacqlar partlayaraq səthi xoralar ortaya xarr. Xoralar byyb birləə bilər. Qasqdak lenf dynləri həssasdr, bunlar byyr və birleerek abses ortaya xarr. Absesin stndəki dəri qzarr, parlaqdr və partlad zaman iindən irin xr.

 

TRXOMONAS

     Trikomonas Vajinalis ad verilen bir parazitin səbəb olduu infeksiyadr. Parazit qadnda ox vaxt vaginada, uaqlq yolu giriini tuttuu kimi, uretra və sidik kisəsində də yerləə bilər. Trixomonas infeksiyas btn vaginal infeksiyalarn %25'ini təkil edir və insandan insana əksəriyyətlə cinsi əlaqə yolu ilə keir.

      Trədicisi olan Trikomonas Vajinalis ətraf mhit ərtlərinə ən dzml parazit olduu n dəsmal, alt paltar, islaq oturacaq (saunalarda), unitaz, zmə hovuzu kimi xarici vasitələrin yardm ilə də keə bilər. Trixomonas infeksiyas qadnlarn 50%-inde ikayətə yol amazkən (asemptomatik), hamilələrdə 20% nisbətində əlamətlər olur.

      nfeksiyann ən nəmli əlaməti qoxulu axntdr. Vulvovaginal qant, yang, cinsi əlaqədən sonra grlən vaginal qanama ox qarlalan ikayətlərdir. Diaqnoz həkim tərəfindən vaginal axntnn mikroskopik mayinəsində mikrobun grlməsi ilə qoyulur.

      Hamilələrdə dl kisəsinin erkən almasna, erkən douma, dk arlql uaq doumuna, zahlqda qzdrmal infeksiyalara səbəb olur. Doum zaman uaa yoluxma mmkndr.

 

CYYX Malicə edilməzsə nə olar?

 

     Uaqlqdankənar hamiləlik riski 7-10 kat artar,

     AIDSe yaxalanma riski artar

     Uaqlq az xərəngi riski artar

     Ana lmləri artar

     Yeni doulmu uaqda aciyər, gz və mərkəzi sinir sistemi infeksiyalar və lmlərə səbəb olur. Qsrln təxminən yars bu səbəblərlə ortaya xr.

     Sosial problemlər (boanma, ekonomik yk kimi) ortaya xa bilər.

 

QORUNMA YOLLARI

 

     Cinsi əlaqə zaman CYYX-dən qorunmaa yarayan tek metod kondom (prezervatif) istifadə etməkdir. Sperm ldrc krem, kpk və amlarn (spermisitlər) də bəzi mikroblara qar QISMEN qoruyuculuu vardr. Ancaq bu maddələr təkbana bu xəstəliklərdən qorumaz. Əgərr spermisitlər və kondom birlikdə istifadə edilərsə qorunma nisbəti artar.

     Cinsi əlaqəyə girməmək də bir qorunma yolu saylr.

     Siflis, Hepatit B və HIV n, qanla yoluxma yoluna diqqət edilməli və istər bərbər salonlarndaki vasitələrin, istərsə də aptek və salk təkilatlarndak xidmət n istifadə edilən vasitələrin təmizliyindən əmin olunmaldr.

     Xsusilə cinsiyyət organlarnda meydana gələn yara, xora, szanaq ya da qantyla ortaya xan eroziyalarn tez bir əkildə malicə edilməsi, yoluxma tehlkəsini azaldr.

     Qorunma yollarndan biri də aadak simptomlar tanmaq və kiide ya da partnyorunda grldy zaman, dərhal bir salk təkilatna mraciət etməkdir. CNS ƏLAQƏ YOLU LƏ YOLUXAN XƏSTƏLY OLANLARIN PARTNYORLARININ DA MTLƏQ MALCƏ EDLMES LAZIMDIR.

 

CYYX-dən Bəzləri və Malicə Edilmədiyi zaman nəticələri

 

 

Gonoreya

Qarn ii iltihab

Qsrlq

Cinsiyyət zvlərində abses

 

Sifilis

rək əzələsi xəstəliklər

ilər

lm

Yumuak ankr

Cinsiyyət zvlərində arl yaralar

 

Yoluxucu Sarlq (Hepatit-B Virusu)

Qaraciyər iltihab

Sirroz

lm

 

AIDS

Mikroblara qar mqavimətin yetərsiz olmas

lm

 

 

 

 

 

Bu xəstəliklərdən qorunmann ən təsirli yolu kondom istifadə etməkdir. Kondom aadak əkildə istifadə edilməlidir.

 

Kondom, sərtləmə (ereksiya) durumundak penisə vaginaya girməsindən ncə taxlmaldr.

Kondomun ucunda bir boluq (rezervuar) yoxdursa, boalma n 1-2 cm-lik bir boluq buraxlmaldr.

Kondomun suruərək iindəki spermlərin lə tklməməsi n sərtləmə itmədən ncə, kondom barmaqlarla tutularaq penis əkilməlidir.

Her cinsi əlaqədə yeni bir kondom istifadə edilməli və kondom bir kərə istifadə edildikdən sonra atlmaldr.

Kondom paketi zərindəki tarix istehsal tarixidir, son istifadə tarixini gstərmir. Uygun əkildə mhafizə edildiyi zaman 5 il mddətində etibarl bir əkildə istifadə edilə bilər.

 

Mmkn əlavə təsirlər:

Kauuk allergiyas

Spermisit allergiyas (Tərkibində spermisit olmayan kondom istifadə edilə bilər.)

 

Ana səhifəyə dn

 

 Hosted by uCoz