Dr. Məharət Rzayev

Ana səhifəyə dönüş

 

SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİ VƏ ÖZ ÖZÜNƏ MƏMƏ MÜAYİNƏSİ

GİRİŞ

Südziəngi qadınlarda yalnız ən çox rastlanan xəəng deyil, həmçinin bir çox ölkədə xəəngdən ölümlərin əsas səbəbidir.

 Südziənginin, qadınlarda həyat boyu görülmə riski 12,3 faizdir  və hər 8 qadından birində südziəngi ortaya çıxma riski vardır. Hal hazırda qadınlarda ortaya çıxanənglərin32 %-i, və xəənglə əlaqəli ölümlərin 18%-i südziənginə bağlıdır.

 

MƏMƏ XƏRÇƏNGİNİN ETİOLOGİYASI VƏ RİSK FAKTORLARI

         Südziənginin etiologiyası tam olaraq bilinməməsinə baxmayaraqzi faktorlar ilə əlaqəli olduğu məlumdur. Bu risk faktorlarıstəlikdən qorunmaq üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Südziənginin ortaya çıxmasında rol oynayan risk faktorları aşağıdakı göstərilmişdir.

 Major (Böyük) Risk Faktorları

1-Yaş (50 yaşdan böyük olmaq)

2-Cinsiyyət (qadın olmaq)

3-Ailə anamnezində südziəngi

4-Atipik hiperplaziya

5-BRCA-1 ve BRCA-2 genlərində mutasiya

6-Radiasiya

Minor (kiçik) risk Faktorları

1- Menstrüal anamnez (Erkən menarş 12 yaşdan əvvəl, Geç menapauza 55 yaşdan sonra)

2-Doğum anamnezi (Heç doğmayanlar, ilk uşağı 30 yaşdan sonra doğanlar)

3-Günlük alkoqol alınması

4-Yağlı diet (pəhriz)

Qoruyucu faktorlar

1-Emzirmə

2- İlk uşağı 30 yaş öncesinde doğmaq

3-Həftədə 3 dəfə gimnastika ilə məşğul olma;

 

SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİ ƏLAMƏTLƏRİ

Südziənginin əlamətləri aşağıda göstərilmişdir.

 

Belirti ve bulgular

Yorum

Kütlə

Hərəkətsizdir, Ağrısızdır, 1-2 cm böyüklüyündədir

Tək tərəfli və daimidir, Sərhədləri qismən aşkarlana bilir

şəkilsiz və çətin palpe edilir

Ağrı

Başlangıcda 90 %-i ağrısızdır. Ağrı geç mərhələdə ortaya çıxır

Məmə başından axıntı

çox rastlanmaz. Tək tərəfli, çox zaman qanlıdır

Forgue simptomu

şiş daşıyan döşün yuxarıda, dik ve dolgun olmasıdır. Məmənin üst bölgələrindəki xəənglərdə məmə ucunun kütləyə doğru çəkilməsiylə olur.

Məmə üzərindekiride ödem

şiş hüceyrələri, cooper bağlarındakı limfa damarlarında irəliləyərək dərininthi limfa damarlarına çatır. Limfa damarları tıxanır, limfa dövranı pozulur və dəridə məhdud ödem ortaya çıxır

Məmə başında çökmə

şişin böyüyüb məmə başını tutması nəticəsində olur.

ridə xoraeritema

əngin irəli dövrlərində şiş hüceyrələrinin əvvəl təbəqəyə sonra da M.Pektoralisə və sinə divarına irəliləməsi nəticəsində olur.

Limfa düyünlərində böyümə

şişin limfa düyünlərinə metastazı nəticəsində olur.

çiyinde anormal şişlik

Limfa damarlarının tıxanması nəticəsində limfa dövranı pozulurqolda limfatik ödem ortaya çıxır.

 

MƏMƏ XƏRÇƏNGİNDƏ DİAQNOZ 

        Anamnez: Yaş, ailənin sağlamıq anamnezi, menarx yaşı və düzəni, menapauza yaşı, doğum yaşı, məmə ilə əlaqəli keçirdiyistəliklər v.b. anemnezdə alınır.

Fiziki müayinə:

ınspeksiya: Məmələrin böyüklüyü, simmetriyası, üzərinin və kənarlarının görünüşü, dəridə rəngyişikliyi, retraksiya, ödem, xora və məmə başlarına baxılır.

Palpasiya: Xəstə öncə  oturur sonra yatırılaraq muayinə edilir. Kütlə hiss edildiyi zaman kütlənin diametri, şəkli, mobilizasiyası, sərhədləri, lokalizasiyası, yumşaqlığı tesbit edilir. Aksillar  ve supraklavikular limfa düyünləri müayinə edilir.

Mamografiya: Herhansı bir kontrast maddə istifadə edilmədən məmənin rentgen filmidir.

Histologiya: Məmə başından gələn axıntıdandxassəli hüceyrə axtarılmasıdır.

USM:

Biopsiya: Məmə xəstəliklərində son diaqnoz biopsiya ile qoyulur.

 

MƏMƏ XƏRÇƏNGİNDƏ ERKƏN DİAQNOZ 

Qadınlarda öldürücü olan südziəngi insidensinin (yeni xəstələrin miqdarı) gündən günə artması önəmli bir sağlamlıq problemi ortaya çıxarmaqdadır. Ancaq yayğın və öldürücü olan bu xəstəliyə erkən diaqnoz qoyularsa ölümlər azaldıla bilər, yaşama müddəti artırıla bilər. Bu səbəblə erkən diaqnoz bu xəstəlikdə çox əhəmiyyətlidir.

Südziəngində Amerika Xəəng Birliyi Tərəfindən Məsləhət görülən Südziəngi araşdırma Rehberi

Yaş Grupu

Metod

Müayinə sıxlığı

 20-39   

ÖÖMM

Klinik Müayinə

Her ay

3 ildə bir

40-49

ÖÖMM

Klinik Müayinə

Mammografiya

Her ay

Her il

1-2 ildə bir

50 yaş ve üzəri

ÖÖMM

Klinik Müayinə

Mammografiya

Her ay

Her il

Her il

Amerika Xəəngmiyyəti öz özüne Məmə Müayinələrinə (ÖÖMM) 20 yaşından başlaması lazım olduğunu və eyni zamanda tibb bacılarının qadınları ÖÖMM mövzusunda maarifləndirməkdən məsul olduğunu söyləyir.

Qadınların öz məmə toxumasını tanıması və ortaya çıxanyişiklikləri hiss etməsi hər ay düzənli olaraq ÖÖMM edilməsi ilə. Məmə xəənglərininxminən 90 %-i xəstələrin özü tərəfindən aşkar edilməkdədir.

       

ÖZ ÖZÜNƏ MƏMƏ MÜAYİNƏSİ NECƏ TƏTBİQ EDİLMƏLİDİR…

ÖÖMM-də məqsəd qadının öz məmə toxumasını daha yaxşı tanımasıdır.

ÖÖMM öyrənilənə qədər ilk bir neçə ayda həftədə bir, daha sonra menapauzadan əvvəlki dövrdə menstruasiyanın başlangıcından sonra 5-7-inci günlerde tətbiq edilir. Bu dövrdə məmələr normal şəklini almış olub daha az həssasdır. Bu səbəblə də asan və təsirli muayinə edilə bilir.

Menapauzadakı qadınlara hər ayın eyni günü etmesi meslehetdir.

20 yaşındaki hər qadın ÖÖMM-ne başlamalıdır.

ÖÖMM edecek insanın bilməsi lazım olanlar bunlardır.

Doğru duruş,

Muayinə ediləcək bölgə,

Palpasiya teknikası,

Araştırma şəkli

ÖÖMM nece edilməlidir

1-Doğru duruş:

Doğru şəkildə durma

Qollar iki yana sarkık ve gevşək

əllər beldə

Qollar her iki yanda başın üzərine doğru qaldırılmış

Qollar iki yanda gövdə önə əyikya əllər beldə öne doğru əyilmə

  wpe1.jpg (13406 bytes)

2-Güzgünün garşısında yuxarıdakıziyyətlərdə hər iki məmə müayinə gözlə edilir.

Gözle müayinə zamanı;

Məmədə kütlə görünümü

Məmələrin birində anormal büyümə,

Məmələrinin birinin digərindən sarkık olması

Məmə dərisində buruşuqluq

Məmə ucunda çuxurlaşma

Məmə ucunda qanlı axıntı

Məmə ucu rəngində dəyişiklik

Məməyə qonşu limfa düyünlərində böyümə

çiyində anormal şişlik kimi əlamətlər görülür.

 3-Muayinə edilməsi lazım olan bölgənin müəyyənləşdirilməsi və əllə muayinəsi

Döş sümüyünün ortasından qoltuq altının orta xəttinə qədər, yuxarıda körpücük sümüyündən, aşağıda məmədən bir necə santimetr aşağıya qədər bölgə müayinə edilir.

Məmənin əllə muayinəsinə ayaq üstə duraraq başlanır. Sol məmənin müayinəsi üçün sol qol başın üzərinə qaldırılır. Sağ əlin orta üç barmağının iç səthi ilə müayinə edilir.

Eyni prosedura sağ məmə üçün də təkrar edilir və sonra arxası üstə  yataraq məmələr təkrar müayinə edilir.

 wpe2.jpg (3085 bytes)

Muayinə zamanı arxası üstə uzanma, muayinə ediləcək tərəfin kürək və çiyin altına incə bir yastıqya qatlanmışsmal qoyma, müayinə ediləcək tərəfdəki qolu baş altına yerləşdirmə önəmlidir.

Beləcə məmə toxuması qabırğalar üzərinə yayılır və məmədəki anormallıqlar daha asan palpasiya edilə bilir.

  wpe3.jpg (14032 bytes)


4-Muayinə şəkli

üç növ müayinə şəkli vardır.

1-Dairevi

2-Dikinə (Vertikal) çizgilərlə

   wpe4.jpg (3162 bytes)

3-Teker (şüarzində) şəklində

                                            wpe5.jpg (11845 bytes)

Məmənin əllə müayinəsində orta üç barmağın iç səthləri istifadə edilir, barmaqlar birbirinə yapışıq tutulmalıdır. Hər məmənin ən az 5 dəqiqə müayinə edilməsi lazımdır.

5-Məmə başı muayinəsi: Məmə başı  baş barmaq ve işaret barmağı arasında xəfif sıxılır. qanlı  məmə başı axıntısı ola bilər.

6-Qoltuq altı müayinəsi: Arxası üstə  uzanaraq qoltuq altı çuxurunun ön, orta, ve kenar bölmələririnləməsinə palpasiya edilir.

Elle muayinələrin hər iki məmə üçün də göstərilən şəkildə tətbiq edilməsi lazımdır.

Məmənin əllə muayinəsinin ayaq üstə olan hissəsinin duş ya da hamamda tətbiq edilməsi, sabun dəri altındaki düyün ya da sərtlikləri daha asan hissedilməsinə səbəb olduğu üçün və barmaqların düz yerlqinin islaqri üzərində rahatca sürçdüyü üçün məsləhət görülür.

                                                                                   wpe6.jpg (6416 bytes) 

 Diqqət: öz özünə məmə müayinəsi qaydasında tetbiq olunmadığı zaman məmə(ləri)nizdə bir problem olduğunu düşünə bilərsiniz.  Ona gorə də hər hansı bir problem olduğunu düşündüyünüz zaman həkimə getmənizdə fayda var.

Nə zaman həkimə xəbər verəcəksiniz?

Hər şeydən əvvəl unutmayın ki məmədəki hər kütlənindxassəli olma ehtimalı çox azdır. Ancaq hər kütlə həkim tərəfindən incələnməlidir.

ÖÖMM zamanı hər hansı bir problem olduğunu düşündüyünüz zaman, sıxmaqla mayeldiyi zaman, və/və ya əlinizə kütlə gəldiyini hiss etdiyiniz zaman gecikmədən həkimə müraciət edin.

krarlamaqda fayda var: Məmədəki kütlələrin 90 %-i qadın tərəfindən aylık ÖÖMM zamanı muayinədə müəyyən edilir.

 

Ana səhifəyə dönüş

 Hosted by uCoz